O Lidze

3 GUN Liga Wschodnia to inicjatywa wiodących, podlaskich klubów strzeleckich:

3 GUN Liga Wschodnia to dynamiczne zawody strzeleckie rozgrywane wg Regulaminu Strzelań Konkurencji 3GUN PZSS. Celem konkurencji 3GUN jest współzawodnictwo sportowe z użyciem karabinu centralnego zapłonu, strzelby gładkolufowej i pistoletu centralnego zapłonu, a także podnoszenie umiejętności strzeleckich, wymiana doświadczeń i integracja środowisk strzeleckich.