III Edycja 3GUN Liga Wschodnia

Trzecia edycja zawodów dynamicznych z cyklu 3 GUN Liga Wschodnia

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

 

I.CEL ZAWODÓW

 1. Popularyzacja sportu strzeleckiego.
 2. Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
 3. Rywalizacja sportowa.
 4. Kultywacja tradycji i historii oręża polskiego.
 5. Integracja członków klubów strzeleckich i sympatyków strzelectwa sportowego.

II.ORGANIZATOR ZAWODÓW

Augustowski Klub Strzelecki KRECHOWIAK w ramach przedsięwzięcia podlaskich Klubów Strzelectwa Sportowego 3GUN LIGA WSCHODNIA

III. CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW

Rozpoczęcie zawodów 30-09-2018 /niedziela/ godz. 09.00. Rejestracja od 8.30 do 10.30 lub mailowo.
Przewidywany czas zakończenia godz. 16.00.
Strzelnica Sportowa w Klonownicy/koło Augustowa

IV.KONKURENCJE

Konkurencja trójbój dynamiczny – karabin – pistolet – strzelba gładko lufowa typu pump action.

Broń – dowolny karabinek samopowtarzalny centralnego zapłonu o minimalnym kalibrze 5,56×45 , pistolet centralnego zapłonu kal. 9×19 , strzelba gładko lufowa typu PUMP ACTION kal. 12.

Broń i amunicja własna zawodnika. Każdy zawodnik ma prawo do korzystania w trakcie zawodów z broni kolegów, jeśli takową sam nie dysponuje na zasadach wzajemnych uzgodnień. Na tej edycji LIGI WSCHODNIEJ będzie możliwość skorzystania z broni klubowej AKS Krechowiak (pistolet CZ75 OMEGA,  Karabin kbk AKM Jack , Strzelba typu Mossberg) , jednakże obowiązuje pełna odpłatność za zużytą amunicję – Pistolet – 1,40 zł/szt. – Karabin 1,60 zł/szt. – Strzelba 1,50 zł/szt.

Cele – 11 poperów ze wstającą tarczą IPSC (w tym 4 tarcze IPSC z polami NO SHOOT) , 3 popery z wyrzutnikami rzutków , 3 rzutki statyczne , 6 gongów (blach) 20×20 , trzy gongi (blachy) 10×10 i 15×15 typu bonus , sześć tarcz IPSC z no shoot.

Amunicja – minimalna liczba amunicji 59 sztuk – zaś maksymalnej ilości organizator nie określa.
Organizator nie określa ilości załadowanej amunicji do posiadanych magazynków.

Ilości minimalne amunicji do zużycia na torze :
Karabin – 25 szt.
Pistolet – 25 szt.
Strzelba PUMP AKCION – 9 szt. – pojemność magazynka 6 szt.
Czas – liczony indywidualnie przez sędziego.

 

 

Przebieg zawodów z opisem toru

Zawodnik zgłasza się do sędziego na rubieży ogniowej, przy stanowisku START bierze karabin do ręki oraz podpina magazynek – przyjmuje postawę GOTÓW.

Po komendzie sędziego START i włączeniu timera przeładowuje broń i rozpoczyna ostrzał tarcz ruchomych TR1 oraz gongu – bonusa B1.

Po zakończeniu ostrzału z karabinem przemieszcza się na stanowisko strzeleckie K2 i strzela do tarcz IPSC T1 (z no shoot).

Po zakończeniu ostrzału udaje się na stanowisko K3 przy ściance i zaczyna ostrzał celów TG , B2 i T2 (z no shoot).

Po zakończeniu prowadzenia ognia – rozładowuje i zabezpiecza karabin na PUNKCIE ROZŁADOWANIA BRONI (PRB1-K), następnie przemieszcza się do punktu poboru broni (PISTOLET) po wzięciu do ręki pistoletu wraz z magazynkiem przeładowuje go przechodząc do punktu P1 i rozpoczyna ostrzał tarcz ruchomych TR2 następnie postępuje analogicznie na stanowiskach P2, P3 , P4 ostrzeliwując tarcze ruchome TR3 , TR4 , TR5 – jednocześnie zawodnik musi pamiętać iż na niektórych tarczach ruchomych będą cele z tzw. no shoot – na stanowiskach P3 i P4 będą ustawione przesłony, zza których można będzie strzelać tylko wychylając się (1⁄2 ciała) po zakończeniu ostrzału strzelec zdaje broń w punkcie rozładowania broni (PRB2-P) – pistolet musi być rozładowany pod bacznym okiem sędziego.

Następnie przemieszcza się do punktu amunicyjnego (PA1) bierze dwie skrzynki z amunicją i udaje się pod bramką wysokości 1,5m (musi się schylić – nie można wypuścić skrzynek z rąk bo będą karne sekundy *2,5*) do punktu amunicyjnego (PA2) gdzie zdaje skrzynki i przechodzi do punktu poboru strzelby oraz zaczyna ostrzał trzech tarcz ruchomych typu poper z wyrzutnikiem rzutka (TRR) oraz tarcz typu rzutek statyczny (TSR).

Po zakończeniu ostrzału sędzia stanowiskowy zatrzymuje czas – podając jednocześnie jego wartość sędziemu obliczeniowemu który przystępuje natychmiast do odczytania tarcz IPSC zaś sędziowie tarczowi przystępują do przygotowania toru pod następnego zawodnika.

W przypadku niereagowania przez zawodnika na komendę STOP – natychmiastowa dyskwalifikacja.
Brak reakcji ze strony zawodnika na ostrzeżenia sędziego skutkuje również dyskwalifikacją.
W czasie poruszania się po torze z bronią zawodnik MUSI trzymać palec wskazujący poza polem spustowym broni PONIEWAŻ GROZI TO DYSKWALIFIKACJĄ.

LEGENDA

PRB1(K) Punkt poboru broni (karabin)

PRiPB1(K,P) Punkt rozładowania (karabin) i poboru broni (pistolet)

PRB2(P) Punkt rozładowania broni (pistolet)

PPiRB3(S) Punkt poboru i rozładowania broni (strzelba)

PA1 Punkt amunicyjny (pobieranie skrzynek)

PA2 Punkt amunicyjny (pozostawianie skrzynek)

K1- K4 Rubież otwarcia ognia (karabin)

P1 – P4 Rubież otwarcia ognia (pistolet)

ST1 Rubież otwarcia ognia (strzelba)

TR1 Popery z blachy HD z tarczą IPSC ukazującą się

TG Blachy gong 20×20 cm

T1, T2 Tarcze IPSC ze strefą „no shot”

TR2-TR5 Popery z tarczą IPSC ukazującą się

TRR Tarcza ruchoma rzutek

TSR Rzutki statyczne

B1, B2, B3 Bonus blacha HD 10×10 cm

V. BROŃ I AMUNICJA

Broń zgodna z formułą zawodów – nie dopuszcza się stosowania celowników kolimatorowych i lunet celowniczych – LIGA KLASYCZNA.

VI. NAGRODY

Pierwsze trzy miejsca – Medale i dyplomy.

VII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do zawodów odbywają się w dniu zawodów lub wcześniej za pośrednictwem Maila lub telefonicznie. Jerzy Gresiuk tel.602-574-318 lub [email protected]

VIII. PUNKTACJA

Punktacja zawodów jest oparta na o zasadę TIME PLUS. Oznacza to , że wynik składa się z czasu osiągniętego na torze oraz dodanych do niego sekund karnych.

IX. FINANSOWANIE

Przed przystąpieniem do zawodów zawodnik wpłaca startowe w wysokości 70 zł.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o przepisy WIELOBOJU STRZELECKIEGO 3GUN PZSS
Uczestnikiem zawodów 3GUN LIGA WSCHODNIA może być każdy kto posiada pozwolenie na broń lub dopuszczenie do niej (pracownicy służb) ewentualnie jest członkiem klubu uczestniczącego w Przedsięwzięciu LIGA WSCHODNIA i został rekomendowany przez Kadrę Szkoleniową tegoż klubu strzeleckiego oraz jest posiadaczem Patentu Strzeleckiego. Zawodnicy mają prawo stosować pasy taktyczne – kamizelki , kabury, ładownice, worki zrzutowe, dopuszcza się stosowanie magazynków połączonych w pary. Przenoszenie broni w czasie zawodów na strzelnicy zgodnie z regulaminem 3GUN PZSS. Ochronniki słuchu i wzroku obowiązują każdego strzelca – jeśli takowych zawodnik nie posiada to zapewnia je organizator. Podczas zawodów nie jest przewidziane szkolenie z obsługi broni. Zawodnicy przystępujący do zawodów powinni posiadać dobrą znajomość Regulaminu WIELOBOJU STRZELECKIEGO 3GUN PZSS. Do zawodów może być dopuszczona osoba zapoznana z przepisami BHP i regulaminem strzelnicy. Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie zostaną przedstawione na odprawie przed zawodami. Sędziowie mogą brać czynny udział w turnieju jako zawodnicy, ale nie podlegają klasyfikacji. Wszelkie spory rozstrzygają sędziowie, decyzja głównego sędziego jest nieodwołalna. Zgłoszenia i informacja: [email protected] lub pod telefonem 602-574-318

XI. SKŁAD SĘDZIOWSKI

 • Sędzia główny – Delegat – Marek Ostaszewski
 • Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej – Zbigniew Ładny – Członek komisji – Kacper Ładny
 • Sędzia stanowiskowy – Jerzy Gresiuk , Paweł Jezierski , Tomasz Dragunajtys
 • Sędzia tarczowy – Jakubowicz Grzegorz , Karol Karczewski , Dariusz Kozłowski , Grzegorz Sieńko.
 • Sędzia obliczeniowy – Marcin Jatkowski , Daniel Danilewicz , Mateusz Dzienis

Zgłoszenia oraz informacja: Jerzy Gresiuk tel.602-574-318 lub [email protected]

 • Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu nawet tuż przed zawodami.
 • Każdy zawodnik startujący oświadcza ,że zapoznał z regulaminem zawodów, regulaminem strzelnicy i zasadami bezpieczeństwa oraz zobowiązuje się je przestrzegać.
 • Każdy zawodnik oświadcza iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez AKS Krechowiak oraz wykorzystanie jego wizerunku.

 

Regulamin zawodów do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × cztery =